Co se loni podařilo

Začátkem roku se podařilo vlastníkovi objektu za našeho přispění získat následující dotace z Ministerstva kultury ČR (projektovou dokumentaci, stanoviska památkové péče, stavební povolení, ohlášení stavby zajistil náš spolek):

  • Z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
    1. byla poskytnuta dotace na obnovu vstupní předsíně ve výši 269 tisíc Kč, přičemž finanční spoluúčast spolku byla 10%. Práce byly zahájeny v červnu a ukončeny 3. 10. 2017. Provedla je firma FESTON Jurčík s.r.o., Větřní.
    2. byla poskytnuta dotace na opravu jižní hřbitovní zdi délky 69 m ve výši 630 tisíc Kč, finanční spoluúčast spolku byla 10%. Práce byly zahájeny v srpnu a ukončeny 3. 10. 2017. Realizaci provedla firma FESTON Jurčík s.r.o., Větřní.