Co se podařilo v roce 2018

  • Náklad na zřízení konstrukcí ve věži činil celkem 180 000 Kč. Řezivo na nosné konstrukce dodala obec Benešov nad Černou.
  • Za opravu části severní zdi bylo uhrazeno 225 000 Kč, z toho finanční spoluúčast spolku byla 45 000 Kč.
  • Vlastníkovi objektu Římskokatolické farnosti Benešov nad Černou byla přiznána dotace na zeď ve výši 180 000 Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.Konstrukce ve věži

Zeď

Kříž

Před demontáží

Demontáž a montáž

Po montáži