Co se podařilo v roce 2019

  • Firmou Ludvík Reindl z Nedabyle byly v červnu ve věži provedeny omítky špalet oken a stěn zvonice s malbou, bylo doplněno zdivo mezi novými trámy. Spolek uhradil za tyto práce 39 750 Kč.
  • V červenci provedl spolek konzervační nátěr nové šindelové střechy předsíně, materiál byl nakoupen za 3 500 Kč.
  • V srpnu byla pořízena fotokopie obrazu sv. Vavřince z ledenického kostela, jehož autorem je pravděpodobně Karel Škréta. Za obraz spolek uhradil 7 500 Kč. Klenský malebný kostelík si obraz svého světce již zasloužil. Je umístěn na menze, kde stával barokní oltář s originálem obrazu sv. Vavřince od českobudějovického akademického Matěje pana Kunzla z roku 1872, tento byl v sedmdesátých letech zcizen.
  • Ve věži bylo provlečeno lano pro menší ze zvonů, po dlouhých letech je tedy alespoň jeden ze zvonů funkční.
  • Firma Feston Jurčík s. r. o. z Větřní opravila 17 metrů severní hřbitovní zdi za úhradu 155 243,00 Kč, přičemž spolek zaplatil z této částky 37 083 Kč jako dotační spoluúčast.

Vše, co se dosud na objektu zrealizovalo, se podařilo především díky Vašim finančním příspěvkům, za které Vám mnohokráte děkujeme.Obraz sv. Vavřince

Severní část zdi

Omítky ve věži

Před opravou

Oprava

Po opravě