Co se podařilo v roce 2020

Obnova márnice

Podlaha kůru

Byla dokončena nová dřevěná podlaha na kůru. Zhotovila ji firma Truhlářství Jaroslav Koleš, Klení 67. Dílo bylo uhrazeno spolkem bez jakékoliv dotační pomoci ve výši 47 000 Kč.

V předchozím roce jsme od vás získali cca 120 tis. Kč. Díky této částce jsme mohli uhradit výše zmíněné akce.

Chceme uvést budovu kostela do stavu, aby sloužil veřejnosti nejen k pastoraci, ale i jako společenský prostor pro pořádání přednášek, koncertů, výstav apod. Za Vaše příspěvky, které nám umožňují pokračovat v rekonstrukci kostela, Vám mnohokráte děkujeme.